Търсите адвокат за вашия развод? Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане и увеличаване на издръжка на дете.продажба на фирми и дялове

Експресконсулт съдейства при продажба на фирми


Юристите от адвокатската кантора във Варна на адвокат Бисера Тошева ще ви съдействат за прехвърлянето и продажбата на фирми със задължения – ЕТ, ООД и ЕООД, като не само ще извършат цялата процедура коректно и с професионализъм, но ще я финализират пред всички институции само за един ден! Така вие можете да продадете фирмата или дялове от нея само с едно посещения на офиса на Експресконсулт. Продажба на предприятие на Едноличен търговец или ЕООД – освободете се от фирмените си задължения по абсолютно законов път.Освен това, ще ви освободи от солидарна отговорност и длъжност в рамките на 1 час. За подобни процедури се доверявайте само на опитни юристи, защото прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Затова ви трябват адвокати, които да са наясно с всички трудности и спънки, които могат да се появят в процеса. Екипът на Експресконсулт е съставен от професионалисти, които са доказали своите качества в извършването на този тип процедури. Това ще ви спести ценно време – те ще използват своите знания и умения за да извършат всичко вместо вас, при това на умерени, конкурентни цени.

Доверете се на кантората за закриване, ликвидация и заличаване на всички търговски дружества – ЕТ, ООД, ЕООД, ДЗЗД, както и за вписване на промяна в обстоятелства – промяна на собственик, преобразуване, продажба, смяна на адрес, съдружници и т.н.

КОНТАКТИ: