КОМПЛЕСНАТА НИ УСЛУГА ВКЛЮЧВА:

регистрация фирма, нов бизнес

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕООД, ООД ЗА 1 ДЕН - 100 лв!

+ БУЛСТАТ - НОИ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
+ Изготвяне и подаване на документи за регистрация във всички институции;
+ Хонорар за подготовка на документ и регистрация;
+ Разпечатка на състояние от агенция по вписванията;

регистрация фирма, нов бизнес

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕТ САМО ЗА 1 ДЕН - 50 лв!

+ БУЛСТАТ - НОИ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
+ Изготвяне и подаване на документи за регистрация във всички институции;
+ Хонорар за подготовка на документ и регистрация;
+ Разпечатка на състояние от агенция по вписванията;регистрация на фирма Изготвяме и подаваме всички необходимите документи за регистрация на фирмата.ПОЛУЧАВАТЕ + БУЛСТАТ - НОИ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ ДДС РЕГИСТРАЦИЯ/По желание и заплащане/ Разпечатка на състояние от агенция по вписванията.


регистрация на фирма Предварително е добре да помислите за име, седалище, предмет на дейност и капитал на дружеството. ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ще провери дали е свободно желаното от Вас име и ще Ви даде насока как може да се редактира, ако е заето. Адрес на регистрация на дружеството, може да е личният Ви адрес или адрес на търговския обект от където ще се извършва реално дейността на дружеството. Предмета на дейност ще го оформим изцяло ние, когато ни кажете с какво точно възнамерявате да се занимавате. Относно капитала на фирмата, минималния капитал за регистрация на ООД или ЕООД е в размер на 2 лв., но реално може да е и по-голям взависимост от първоначалните разходи, които възнамерява да направи дружеството, докато формира собствени приходи.

регистрация на фирма Идвате на място в офиса на АДВОКАТСКАТА кантора, консултираме Ви безплатно коя правна форма е най-подходяща за Вас от гледна точка на данъчно облагане и осигуряване. Уточняваме детайлите по регистрацията на фирма и уговаряме удобен за Вас ден и час за посещение на банка за откриване на банкова сметка и нотариус.

регистрация на фирма Изготвяме необходимите документи за регистрация на фирмата.

регистрация на фирма Съпровождаме Ви до нотариус и банка за внасяне на капитала на дружеството, ако има нужда от такъв в предварително уговорения ден и час.

регистрация на фирма Подаваме документите за регистрация на фирмата в Агенция по вписванията, без да е необходимо Вашето присъствие. Агенцията обработва подадените документи за 1 или 2 работни дни. След този срок реално имате регистрирана фирма, с която може да започнете веднага дейност.

регистрация на фирма Изготвяме и подаваме всички необходимите документи за регистрация на фирмата.ПОЛУЧАВАТЕ + БУЛСТАТ - НОИ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ ДДС РЕГИСТРАЦИЯ/По желание и заплащане/ Разпечатка на състояние от агенция по вписванията;Регистрация на ООД, ЕООД

ООД и ЕООД е предпочитано от нашите клиенти, основно заради: Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. То представлява обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. По изключение дружество може да се учреди и от едно лице – ЕООД.
Начинът на ограничаване на риска на съдружниците до размера на дяловите им вноски,размерът на капиталът е 2 лв.

Комплексната ни Услуга включва : БУЛСТАТ - НОИ - ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ / всички документи задължителни при първоначална регистрация ! извършваме и бърза ДДС РЕГИСТРАЦИЯРегистрация на ЕТ

Регистрацията на Едноличният търговец (ЕТ) е сравнително лесна процедура, която не изисква много средства. Това е и една от по-лесните форми за управление и извършване на търговска дейност. Всяко дееспособно физическо лице, което живее в страната, може да регистрира ЕТ. Какво означава дееспособно лице според закона в България? Това е всяко лице, навършило 18 години, което не е поставено под запрещение. Освен това, лицето трябва да има постоянно местожителство в страната, а гражданството е без значение за българския закон, стига Едноличният търговец да се е установил трайно в страната и да е вписан в регистрите на съответното населено място. Лицето може да е с българско и чуждо гражданство, стига да живее в България.


Търсите адвокат за вашия развод? Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане и увеличаване на издръжка на дете.Б Тошева, регистрация на фирма варна

Продажба на фирми и дялове

Продажба предприятие на едноличен търговец или ЕООД - ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ...

Б Тошева, регистрация на фирма варна

Закриване и ликвидация на фирми

ЗАКРИВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ЕООД, ООД, ЕТ, ДЗЗД, извършваме ликвидация и закриване на фирми еоод оод ет дззз БЕЗ...

Б Тошева, регистрация на фирма варна

Регистрация на фирма - Варна

КОМПЛЕСНАТА НИ УСЛУГА ВКЛЮЧВА: БУЛСТАТ – НОИ – ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ! Получавате всички документи, които...

Б Тошева, регистрация на фирма варна

Адвокат за регистрация на фирма

Адвокат за регистрация на фирма – ЕТ, ООД, ЕООД от Експресконсулт Варна Дружествата от типа ООД и ЕООД ...


Б Тошева, регистрация на фирма варна

Продажба на
фирми

Експресконсулт съдейства при продажба на фирма със задължения Юристите от адвокатската кантора Варна ...

Б Тошева, регистрация на фирма варна

Ликвидация и закриване на фирма

Експресконсулт извършва процедура по ликвидация и закриване на фирма Ликвидация и закриване на фирма ...

Б Тошева, защита на длъжници и кредитори

Защита на длъжници и кредитори

Адвокатска кантора Експресконсулт работи по изпълнителни дела за защита на длъжници и кредитори ...

Б Тошева, регистрация на фирма варна

Отпадане на задължения

Процедура при отпадане на задължения поради погасителна давност от Експресконсулт Варна поради ...


Б Тошева, Погасен по давност изпълнителен лист

Погасен по давност изпълнителен лист

Защита от Експресконсулт по изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист ...

Б Тошева, покана за доброволно изпълнение

Покана за доброволно изпълнение

Експресконсулт ви предлага правна защита, ако получите покана за доброволно изпълнение Ако получите покана ...

Avatar
ПОТЪРСЕТЕ НИ!

тел. +359 52 64 30 92
тел. +359 895 38 48 65

КОНТАКТИ: