Търсите адвокат за вашия развод? Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане и увеличаване на издръжка на дете.продажба на фирми и дялове

Продажба предприятие на едноличен търговец


ЕООД -ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ-Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на адрес-седалище, управител , съдружници продажба на дялове, прекратяване и ликвидация).

Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим всичко вместо Вас на умерени конкурентни цени!


Професионално ОБСЛУЖВАНЕ!

КОНТАКТИ: