Търсите адвокат за вашия развод? Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане и увеличаване на издръжка на дете.КОМПЛЕСНАТА НИ УСЛУГА ВКЛЮЧВА:


  • БУЛСТАТ – НОИ – ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ!
  • Получавате всички документи, които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ при първоначална регистрация!
  • ПОЛУЧАВАТЕ компетентна безплатна консултация за избор на фирма и ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА на ФИРМАТА ВИ!
  • ДДС регистрация в НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ!

ЗА ВРЪЗКА С НАС: тел. 0898/24 19 77; 052/64 30 92, гр. Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. Б / Червеният площад /

Регистрация на фирма ЕООД и ООД – само за един ден. Подготвяме и подаваме всички необходими документи пред АПВ.Регистрация на ЕТ


Регистрацията на Едноличният търговец (ЕТ) е сравнително лесна процедура, която не изисква много средства. Това е и една от по-лесните форми за управление и извършване на търговска дейност. Всяко дееспособно физическо лице, което живее в страната, може да регистрира ЕТ. Какво означава дееспособно лице според закона в България? Това е всяко лице, навършило 18 години, което не е поставено под запрещение. Освен това, лицето трябва да има постоянно местожителство в страната, а гражданството е без значение за българския закон, стига Едноличният търговец да се е установил трайно в страната и да е вписан в регистрите на съответното населено място. Лицето може да е с българско и чуждо гражданство, стига да живее в България.

Вписвания на промени в регистрацията на фирми от Експресконсулт


Адвокатска кантора Експресконсулт и адвокат за регистрация на фирма – адвокат Бисера Тошева, предлагат изпълнение на процедурата по вписване на продажба или прехвърляне на фирма (ООД или ЕООД) в рамките само на 1 ден – компетентно и бързо!

Какви промени и вписвания могат да бъдат правени в регистрацията на фирмите?


Вписване на промяна на седалище и адрес на управление – управителят е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване, включително и тези относно седалището на фирмата. Заявяването на променените обстоятелства /в случая седалище/ трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.


Вписване на промяна на управител – процедурата по промяна на управител има за цел вписването в Търговския регистър на промяна в начина на управление и представителство – обстоятелство, което е настъпило след регистрация на ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение на вече вписаните обстоятелства. Промяната в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството съвместно или поотделно, както и обратното – от няколко управителя да остане само един. Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.


Вписване на промяна на съдружници – промяна на съдружниците в ООД е възможна в следните случаи: когато се приема нов съдружник, при смърт на съдружник, поставяне на пълно запрещение на съдружник, прекратяване на съдружник – юридическо лице (аналогично на смърт на съдружник), прекратяване членството на съдружник, поради обявяването му в несъстоятелност. Доброволно прекратяване на членството от съдружник, изключване на съдружник по решение на общото събрание. Възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия – например продължително отсъствие от страната, поставянето му под ограничено запрещение и други.регистрация на фирма

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА:


1. СПЕСТЯВАМЕ ВРЕМЕ И ПАРИ !!! БЕЗ ДА ЧАКАТЕ НА ОПАШКИ В ИНСТАНЦИИТЕ и без да ходите до Агенция по вписванията и съда. Ние го правим вместо Вас! Ще съставим и подадем необходимите за регистрация документи ИЗГОДНО, САМО ЗА 1 ЧАС.

2. ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪПРОСИ ЗА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС И ВАШАТА ДЕЙНОСТ ФИРМА. ТЕЗИ АСПЕКТИ ИМАТ ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ ИЛИ ПРОПУСКАНЕ НА СРОКОВЕ.

3. Получавате ПЪЛЕН набор от документи и удостоверение за актуално състояние с БУЛСТАТ – НОИ, ДДС и отразени всички обстоятелства за Вашата фирма.

4. СЪСТАВЯМЕ ДОКУМЕНТИТЕ НЕОБХОДИМИ за банката и за откриване на набирателна сметка на ВАШАТА ФИРМА, ако това е необходимо!

5. Ще Ви съпроводим до НОТАРИУС ЗА ЗАВЕРКА на необходимите документи за Вашата регистрация! Свържете се с нас на тел. 089/8241977 и 052/643092 !

Извършваме бързи промени в търговския регистър, промяна на адрес, управител, сътружници, продажба, прехвърляне на дялове и фирма. Преобразуване, регистрация на фирма с чуждестранно участие! ЩЕ ПОЛУЧИТЕ компетентна консултация от адвокати. РАБОТИМ КОРЕКТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО!

НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ВМЕСТО ВАС! Най-добре можем да Ви помогнем, като се свържете с нас и ни споделите Вашите идеи и цели, които желаете да постигнете! Освен с коректно отношение и разбиране към Вашите проблеми, ние можем да Ви предложим ДОСТЪПНИ И ИЗГОДНИ ЦЕНИ!

КОНТАКТИ: